การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย และนวดแบบสปาเพื่อสุขภาพ

       การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทย และนวดแบบสปาเพื่อสุขภาพ

รูปแบบการนวด เป็นบริการยอดนิยมในร้านสปา ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยในสปาแต่ละแห่งจะมีรูปแบบการนวดต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการนำความรู้จากสถาบันที่ได้ผ่านการเรียนนวด มาใช้ประยุกต์และ มาผสมผสานให้เป็นเอกลักษณ์ของสปาแต่ละแห่ง  แต่หลักๆมี ๒ ประเภท คือ นวดแผนไทย กับ นวดน้ำมันอโรมา รวมไปถึงการนวดแบบต่างประเทศ เช่น การนวดแบบสวีดิช  ( Swedish Massage ) เป็นต้น เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของโลหิตที่ผิวหนังโดยใช้เทคนิคการลูบไล้ไปตามกล้ามเนื้อ  การเคาะ เพื่อกระตุ้นระบบประสาท และการเขย่าอย่างเป็นจังหวะ   เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความผ่อนคลายทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สปาบางแห่งมีบริการนวดกระชับไขมันส่วนด้วย การนวดทุกแบบมีผลดีต่อสุขภาพมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับภาวะ สภาพร่างกายแต่ละคนด้วย  การนวดได้รับความนิยมมากในประเทศไทย โดยเฉพาะนวดแผนไทย ที่มีประจำร้านสปาทุกแห่ง  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับโลก เพราะมีทั้งความนุ่มนวลเพื่อผ่อนคลาย มีทั้งความหนักแน่นเพื่อการรักษา และยังมีการประคบด้วยสมุนไพรไทย กดจุ   ดแก้อาการเบื้องต้นร่วมด้วยในผู้ที่มีอาการปวดมาก  สามารถนวดเพื่อผ่อนคลายรักษาเฉพาะจุดได้ เช่น การนวดเท้า นวดไหล่ นวดเท้า นวดไขสันหลัง เพื่อกระตุ้นประสาท เป็นต้น

การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนไทยได้แก่การนวดกดจุดแบบราชสำนัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ซึ่งใช้ผ้าหลักของผ้าหรือสีดัดตนในการฟื้นฟูร่างกายของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งช่วยปรับระบบไหลเวียนได้ดีขึ้นการนวดแบบราชสำนักเป็นการนวดที่สุภาพผ่อนคลายโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้อุ้มมือและนิ้วกดไปตามแนวเส้นประสาทหลักซึ่งที่เราเรียกกันว่าเส้นประธานทั้ง 10 การนวดในลักษณะนี้ผู้ที่นวดจะต้องใช้หลักการบำบัดสมาธิโดยมีรากฐานจากศาสตร์องค์รวม ในการบำบัด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพนั้นก็เพื่อลดความตึงเครียดและผ่อนคลาย ดังนั้นการนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณถือเป็นการนวดที่นิยมที่สุดในทางสปาทั้งหมด

การนวดบำบัดหรือการนวดผ่อนคลายบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีความเสี่ยงร้ายแรงใดๆหากผู้ที่เข้ารับการนวดได้รับการดูแลจากผู้นวดที่ได้รับการฝึกอบรมเรียนนวดและฝึกฝนในแนวทางที่ถูกต้อง รู้ข้อห้ามและข้อควรระวังที่เหมาะสมโดยการปฏิบัติควรระมัดระวังและสังเกตกรณีของผู้เข้ารับบริการว่ามีความเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเคยมีประวัติหรือผลข้างเคียงจากการนวดทั้งการบำบัดและการนวดเพื่อการผ่อนคลายหรือไม่ทั้งนี้รวมไปถึงอาการ ปวดต่างๆ