หลักสูตรการนวดแบบไทยประยุกต์ โดยสถาบันสอนนวด BSA สมาคมส่งเสริมสปาและความงาม

หลักสูตรการนวดแบบไทยประยุกต์ โดยสถาบันสอนนวด BSA สมาคมส่งเสริมสปาและความงาม

ปัจจุบันการนวดแผนไทยได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลก  เนื่องจากความสนใจในเรื่องการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัด คนไทยเองก็มีทัศนคติที่ดีต่อการนวดไทยและต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีการสนับสนุนการนวดแผนไทยมากยิ่งขึ้น   ทั้งยังมีการเปิดธุรกิจฝึกอบรมทักษะนวดแผนไทยให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ทำเป็นอาชีพเสริม
1.       มีอิสระในการรับนวดตามบ้าน ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฝีมือในการนวด ผู้ใช้บริการนวดจะโทรนัด  ให้มาที่บ้าน หรือผู้ใช้บริการอาจจะมาที่บ้านของคุณ ท่านจะได้ค่าชั่วโมงในการนวดแบบเต็มๆโดยไม่โดนหักค่าสถานที่ หรือโดนแบ่งเปอร์เซ็น
2.       อิสระนวดในสถานประกอบการ ลักษณะนี้เป็นการนวดในสถานที่ของคนอื่น ลูกค้าจะเข้ามาเรื่อยๆ แต่ค่าชั่วโมงในการนวดจะมีการแบ่งกับเจ้าของที่ตามจะตกลงกัน

สำหรับผู้ที่จะทำเป็นอาชีพหลัก
1.       เดินทางไปทำงานต่างประเทศ รายได้จะดีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าเงินของประเทศนั้นๆ
2.       เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการนั้นๆแบบเต็มตัว เช่น ร้านสปาในโรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ
3.       เป็นเจ้าของกิจการเปิดเป็นสถานประกอบการโดยที่เราเป็นหมอนวดแผนไทยเองและจ้างหมอนวดแผนไทยคนอื่นๆมาเพิ่ม

ในหลักสูตรเป็นการนวดแบบไทยประยุกต์ 150 ชั่วโมง โดยสถาบันสอนนวด BSA สมาคมส่งเสริมสปาและความงาม คือการ นำท่านวดของการนวดเชลยศักดิ์และการนวดแบบราชสำนักมาประยุกต์ผสมผสานกัน เป็นท่านวดที่สุด ภาพแบบระดับชาวบ้านทั่วไป และ ลักษณะเด่นของการนวดได้แก่การกด การคลึง การบีบ การดึง การบิด การดัด การตีการทุบการสับ ฉะนั้นจึงเป็นการช่วยในการปวดเมื่อย ถ้าอย่างเต็มที่

ลักษณะ จุดเด่นการเรียนการสอนในหลักสูตร

-มีความเข้าใจกายวิภาคและสรีระต่างๆที่ส่งผลต่อการนวดและความรู้สึกหลังการนวดที่เกิดขึ้น

-มีความเข้าใจและใช้เทคนิค ในการนวดไทยแบบประยุกต์ และ นวดได้ถูกต้อง รู้ข้อห้าม และมารยาทของหมอนวด และถ้านวดที่ถูกต้อง

หลักสูตรนี้ เหมาะกับใครบ้าง

1 ผู้ที่ต้องการ เรียนเพื่อจะไปทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ

2 ผู้ที่ต้องการ จะเปิดร้านนวดทั้งในไทยและต่างประเทศ

3 เจ้าของร้านที่มีร้านอยู่แล้วและต้องการสร้างศูนย์หรือสถานที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

4 ผู้ที่ต้องการ บำบัดดูแลสุขภาพตนเองหรือคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง ถ้าผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการนวดที่ครบถ้วน

สิ่งที่จะได้รับ ในระหว่างเรียนและเรียนนวดจบ 1 ชุดเรียนและตำราเรียนในหลักสูตรที่สมัคร และใบประกาศนียบัตรรับรอง หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยใบประกาศรับรองที่ได้รับ จากสมาคมแพทย์แผนไทย สองภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ