อาชีพนวดแบบถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง และ ข้อดีในการประกอบอาชีพนวด

อาชีพนวดแบบถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง และ ข้อดีในการประกอบอาชีพนวด

สำหรับคนที่ต้องการทำงานนวด อย่างจริงจังแต่ยังสงสัยอยู่ว่าต้องนวดอะไรเป็นบ้างและต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้แบบถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มประกอบอาชีพหมอนวด สิ่งที่ต้องทำคือการสมัครเรียนนวดให้จบหลักสูตรก่อนบริการนวดที่ให้ บริการลูกค้าใน ไทย และต่างประเทศตัวหลักก็จะมีนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้าและนวดน้ำมันอโรม่า 3 ตัวนี้ ทุกร้านนวดจะเปิดให้บริการลูกค้าแน่นอนค่ะ

เนื่องจากอาชีพหมอนวดในปัจจุบันก็มีการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นอาชีพหนึ่งวิชาชีพที่ส่งผลต่อการบำบัดโรคและอาการต่างๆของร่างกายเพราะถ้าหากหมอนวดไม่มีความรู้หรือไม่รู้ข้อห้าม หลักการปฏิบัติต่างๆที่ละเอียดก็อาจเกิดอันตรายแก่ผู้มารับบริการได้ดังนั้นหากต้องการทำงานนวดทั้งในไทยและต่างประเทศจึงต้องมีการเรียนนวดจากสถาบันสอนนวดที่มีมาตรฐานและมีใบประกาศรับรองการอบรมนวดในแต่ละหลักสูตรด้วย เพื่อการันตีและใช้ สำหรับ ขึ้นทะเบียนหมอนวดและสมัครงานตามร้านนวดและ สปา ทั้งในร้านทั่วไปและในโรงแรมย่านธุรกิจ ในพื้นที่เมืองหลักหรือเขตท่องเที่ยวที่คนพลุกพล่าน จะกล่าวได้ว่า อาชีพหมอนวดสามารถทำให้ คนส่วนใหญ่ตั้งหลักหรือมีฐานะที่มั่นคงขึ้นมาจากเดิมได้เหมือนกัน ถ้าหากมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศด้วยแล้ว เป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ อย่างมากมายเช่นกันค่ะ

ข้อดีในการประกอบอาชีพนวด

  1. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือด้านการทำงานนวด
  2. เป็นการเพิ่มรายได้สำหรับประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  3. เป็นการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม และช่วยคนให้บบรเทาจากอาการปวด ถือเป็นบุญอย่างหนี่งก็ว่าได้
  4. มีบุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. มีความรู้ เชียวชาญในด้านการนวด มีโอกาสเผยแพร่ และรักษา ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป
  6. ลงทุนเรียนนวดครั้งเดียว แต่มีอาชีพ มีงาน มีเงิน เลี้ยงตัวเอง ครอบครัว ตลอดชีวิตการทำงาน
  7. ส่วนใหญ่ตั้งหลํกและมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมากจากอาชีพนี้

ศาสตร์การนวดไทยนั้นมีมานานมากซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางและมีสถาบันเปิดอบรมจำนวนมาก นอกจากนี้การนวดไทยยังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับ