จุดบรรเทาอาการเจ็บป่วยในการนวดฝ่าเท้า ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย

จุดบรรเทาอาการเจ็บป่วยในการนวดฝ่าเท้า ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย

มีการนวดฝ่าเท้าก็เป็นเช่นเดียวกับการนวดบำบัดประเภทต่างๆ การนวดเท้า ไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เว้นแต่ในเรื่องของการกระตุ้นปลายประสาท เนื่องจากเท้าข้างเดียวประกอบด้วยปลายประสาทถึง 70,000 เส้นผู้บำบัดโดยการนวดเท้า เชื่อว่าการนวดกดจุดต่างๆจะช่วยกระตุ้นให้พลังงานไหลเวียนในส่วนของร่างกายตามแนวตั้งและช่วยทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

ถึงแม้การนวด กดจุดสะท้อนฝ่าเท้าครบทุกขั้นตอนโดยการ ลวดจากผู้เชี่ยวชาญที่ เคยผ่านการอบรมเรียนนวดฝ่าเท้าแล้วนั้นแต่ก็มีบางจุดที่มีประโยชน์ต่อการรักษาอาการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะซึ่งได้แก่

  1. โรคภูมิแพ้ต่างๆ เช่นจุดต่างๆที่มีผลกระทบเช่นจมูกออกทางเดินอาหาร ต่อมหมวกไต

2 โรคไขข้ออักเสบ

-จุดที่มีผลกระทบเช่นสะโพก เข่า ไหล่ กระดูกสันหลัง สวนทางกายที่สัมพันธ์กันจุดต่อมหมวกไตและลดการอักเสบ

– จุดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ เพื่อสร้างความสมดุลของระดับแคลเซียม

– ต่อมลำไส้ ไต เพื่อช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ดี

– จุดอ่อนใต้สมอง เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบฮอร์โมนในร่างกาย

– จุดรวมประสาท เพื่อให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการเจ็บปวด

โรคปวดหลัง

– จุดต่างๆที่ได้รับผลกระทบบริเวณกระดูกสันหลังเช่นจุดคอประสาท ไซแอติค ในกรณีที่มีผลกระทบ

– จุดต่อมหมวกไต เพื่อลดการอักเสบ

– จุดรวมประสาทเพื่อผ่อนคลายและบรรเทาอาการเจ็บปวด

นิ้วมือนิ้วอักเสบเนื่องจากถูกความเย็น

– ส่วนของร่างกายที่สำคัญการนวดนิ้วมือสำหรับนิ้วเท้าและในทางกลับกัน

– จุดลำไส้เพื่อช่วยในการขับถ่ายของเสีย

– จุดกระดูกสันหลังส่วนบนและจุดคอ ถ้านิ้วมือมีผลกระทบ

และในการนวดฝ่าเท้ายังมีจุดอื่นๆอย่างที่บอกว่า ฝ่าเท้าเป็นจุดรวมปลายประสาทของระบบต่อมต่างๆในร่างกายและช่วยปรับสมดุลของร่างกาย แต่ การนวดเพียงครั้งเดียวอาจจะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนนะ ควรเข้ารับการนวดอย่างน้อยที่สุด 3 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จะเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่นวดไปแล้ว 3 ครั้งอาการต่างๆที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น บางคนกลับมานวดซ้ำอีกก็เป็นการต่อยอดเพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของร่างกาย