การนวดประคบ ด้วยลูกประคบสมุนไพร คืออะไร

 

การนวดประคบ ด้วยลูกประคบสมุนไพร คืออะไร

การประคบสมุนไพร หมายถึง การนำสมุนไพรทั้งสดหรือแห้งหลายชนิด นำมาโขลกและผสมมา

ห่อรวมกันด้วยผ้า ทำเป็นลูกประคบ นำไปนึ่งด้วยไอความร้อน แล้วนำไปประคบบริเวณที่เจ็บปวด

เคล็ดขัดยอก โดยอาศัยความร้อนและคุณสมบัติของสมุนไพรทำให้อาการดีขึ้น

การนวดประคบสมุนไพร

การประคบสมุนไพร เป็นวิธีการของศาสตร์การแพทย์แผนไทยวิธีหนึ่ง เป็นวิธีการบำบัดรักษา

ทางการแพทย์แผนโบราณ คนไทยนิยมใช้รักษามาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยมักใช้รักษาควบคู่กับ

การนวดแผนไทย  คือหลังจากนวดเสร็จแล้วประคบนาบไปตามร่างกาย ผลของความร้อนที่ได้จากการ

ประคบทำให้หลอดเลือดฝอยขยายตัว และตัวยาสมุนไพร ซึมผ่านชั้นผิวหนังของบริเวณที่นวด และยัง

ช่วยทำให้เนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก ลดปวด ช่วยลดการติดขัดของข้อต่อ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ

การบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วย

 

ประโยชน์ของการนวดประคบสมุนไพร

 1. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก
 2. ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ หลังการบาดเจ็บ 24-48 ชั่วโมง
 3. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
 4. ช่วยให้กล้ามเนื้อ พังผืดยืดตัวออก
 5. ลดอาการติดขัด ของข้อต่อ
 6. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

ข้อควรระวังการใช้ลูกประคบสมุนไพร

 1. ห้ามใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังอ่อนๆ หรือบริเวณที่เคยเป็นแผลมาก่อน หากจำเป็นต้องประคบควรมีผ้ารองหรือรอจนกว่าลูกประคบคลายความร้อนลงจากเดิม
 2. ควรระวังเป็นพิเศษกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวความรู้สึกตอบสนองต่อความร้อนช้า อาจทำให้ผิวหนังไหม้ พองได้ง่าย หากจำเป็นต้องใช้ลูกประคบ ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนพออุ่นๆ
 3. ไม่ควรใช้ลูกประคบสมุนไพรในกรณีที่มีแผลอักเสบ (ปวด บวม แดง ร้อน) ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้น ควรประคบด้วยความเย็นก่อน
 4. หลังจากประคบสมุนไพรแล้ว ไม่ควรอาบน้ำทันที เพราะจะชะล้างตัวยาออกจากผิวหนัง และอุณหภูมิของร่างกายปรับเปลี่ยนไม่ทันอาจจะทำให้เป็นไข้ได้

 

ข้อห้ามในการประคบสมุนไพร

 1. มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส
 2. บริเวณที่มีกระดูกแตกหัก
 3. บริเวณที่เป็นมะเร็ง
 4. บริเวณที่เป็นแผลเปิด หรือเลือกออกใหม่ๆ
 5. บริเวณที่มีการติดเชื้อ
 6. บริเวณที่มีการอักเสบ (ปวด บวม แดง ร้อน) จากอุบัติเหตุในช่วง 24 ชั่วโมงแรก (เพราะอาจทำให้บวมมากขึ้น ควรประคบด้วยความเย็น                       การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีแบบไทยๆ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และ มีหลายสถาบันเปิดสอนด้านการดูแลสุขภาพการเรียนนวดไทยและสปาเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพ และ BSA สมาคมส่งเสริมสปาและความงามครบวงจร ก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร นวด สปา ความงาม แบบครบวงจร เมื่อจบหลักสูตรสามารถนำไปประกอบอาชีพ ธุรกิจ และ ทำงานได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ