ใครหลายคนที่กำลังมองอาชีพนวดแผนไทยแต่ยังมีความลังเลใจสงสัยว่าอาชีพนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป

เส้นทางอาชีพนวดแผนไทย ยังอีกไกลหรือไม่

จะไปได้อีกไกลหรือไม่ เพราะมองๆ ดูแล้ว เหมือนอาชีพนี่มีคนทำเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ล้วนแต่มีร้านนวดไทยนวดเท้าเต็มไปหมดค่ะ
ซึ่งในการเรียนนวดนั้นสามารถเรียนตามความสนใจ และอาชีพการนวดแผนไทยยังไปได้อีกไกล
เพราะการนวดแผนไทยนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปไกลถึงต่างประเทศ
ดังนั้นแล้วในส่วนของประเทศไทยเองก็ยังสามารถเปิดบริการนวดสปาได้อีกมา
อีกทั้งยังสามารถไปไกลได้ถึงในต่างประเทศซึ่งมีในส่วนของค่าแรงสูงกว่าเมื่อเทียบกับบ้านเราค่ะ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็หันมาสนับสนุนเรื่องการนวดแผนไทยมากยิ่งขึ้น
โดยที่ให้การสนับสนุนโดยการจัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทย โดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
และเปิดสอนนวดแผนไทยโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
ในด้านของแวดวงทางธุรกิจก็ได้มีการขยายตัวของธุรกิจขึ้นเป็นอย่างมาก
ซึ่งมุ่งเน้นทั้งการให้บริการคนไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาบ้านเราเยอะมากขึ้นค่ะ
อีกทั้งความร่วมมือจากศูนย์ฝึกอาชีพต่างๆ ที่ให้บริการสอนอาชีพฟีไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนเสมอมา
รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังสนับสนุนโดยการจัดการสอนด้านการแพทย์ร่วมกับมูลนิธิ องค์กร
และโรงเรียนที่สอนวดแผนไทย

จากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนวิชาชีพการนวดแผ
นไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาชีพนี้ยังไปได้อีกไกลค่ะ