ความหมายของคำว่า สปา

ความหมายของสปา
“สปา” ไม่ได้มีทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก ที่ได้มีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการบริการด้าน นวดสปา ต่างๆ ตั้งแต่การบริการด้านสุขภาพ ด้านความสวย ความงาม มีการจำกัดความโดยกระทรวงสาธารณสุขในการประกอบธุรกิจสปา ความหมายของสปาตามการประกอบโรคศิลป์ จากกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ได้บัญญัติไว้ว่า สปา คือ สถานบริการด้านสุขภาพ หรือ สถานพยาบาลที่บริการให้กับคนทั่วไปด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติกับร่างกาย ดังกล่าว จะเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ได้ค้นคว้าไว้แล้ว นี้คือ ความหมายของสปาในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศนั้นมีความหมายเกี่ยวกับสปาที่ต่างออกไป ดังต่อไปนี้
“สปา” ที่มาจากภาษาลาตินที่ว่า “Sanitas Per Qqusa” และ “Sanus Per Aquam” จะแปลได้ว่า สุขภาพที่ดีเกิดจากสายน้ำ หมายถึง การดูแลสุขภาพโดยใช้น้ำเป็นหลักอาจจะหมายถึง การบำบัดด้วย
“สปา” ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “spa” ที่เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็กๆในประเทศเบลเยี่ยมในฝั่งยุโรป ที่มีภูมิประเทศประกอบด้วยแหล่งน้ำพุร้อนหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ ซึ่งถูกค้นพบด้วยชาวโรมันโบราณ ในยุคที่เกิดสงครามโลก การแย่งชิงดินแดน เมื่อทหารโรมันบาดเจ็บก็จะไปรักษาอาการ อาการบาดเจ็บรวมทั้งกล้ามเนื้อและบาดแผลจากการสู้รบในบ่อน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนนั้นๆ
“สปา” หมายถึง การบำบัดดูแลสุขภาพมีองค์ประกอบแบบครบองค์ ด้วยมีวิธีการแบบธรรมชาติทำควบคู่กับวิธีการทางแพทย์ ด้วยจะอิงถึงศาสตร์การสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รส กลิ่น เสียง รูป และสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่จะสร้างความสมดุลในร่างกายของมนุษย์ คือ อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ
“สปา” หมายถึง การป้องกันอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าการรักษา ซึ่งความหมายนี้จะเป็นความหมายที่เป็นแนวคิดสุดล้ำที่หลายๆอยากจะไปใช้บริการสปา
“สปา” เกิดจากเรื่องราวของช่างเหล็กคนนึ่งที่อยู่แถบชายแดนประเทศเบลเยี่ยมติดกับเยอรมันนี ที่มีบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติมีชื่อเสียงทางด้านการรักษาโรค ช่างตีเหล็กได้ยิน จึงเดินทางแสวงหาสถานที่นั้น เมื่อพบเจอก็ลงไปแช่ในบ่อแล้วปรากฏว่า หายจริงๆ จึงมีการเล่าขานกันต่อมา แล้วจากนั้นบ่อน้ำแห่งนั้นก็ได้กลายเป็น Health Resort
นี้คือความหมายของคำว่า “สปา” จากแหล่งต่างๆซึ่งทุกความหมายจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือ เพื่อสุขภาพ ดังนั้น ไม่ว่าจะด้วยความหมายหรือที่มาใด สปา ก็มีประโยชน์ต่อเราทุกคน