หลักสูตรนวดบาหลี

หลักสูตรนวดบาหลี เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากร้านสปาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันตามโรงแรม มักมีการออกแบบภายในร้านสปาของตนเอง เป็นแนวดีไซน์บาหลี

หลักสูตรนวดบาหลี เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากร้านสปาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตามโรงแรม รีสอร์ท หรือร้านสปา มักมีการออกแบบภายในร้านสปาของตนเอง เป็นแนวดีไซน์บาหลี ทำให้ลูกค้ามีความต้องการอยากให้มีการนวดสไตล์บาหลีไปด้วย จะได้เข้ากับยรรยากาศของแต่ละร้านสปา ทำให้ทางเจ้าของร้านสปาจึงจำเป็นต้องมาเรียนรู้ หลักสูตรนวดบาหลี หรือส่งพนักงานมาทำการเรียนฝึกอบรมเพื่อที่จะได้ กลับไปให้บริการแก่ลูกค้าที่ร้านสปาของแต่ละท่านซึ่งก็จะมีการเรียนการสอน โดยประมาณถึง 60 ชั่วโมง เรียกว่าอัดแน่นในตัวหลักสูตรการฝึกนวดหลายๆรูปแบบ ซึ่งจะเหมาะสมกับนักเรียนที่มาเรียนที่เรา เพราะหลังจบการเรียนนวดไปแล้ว ก็จะสามารถหางานทำต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญหลักสูตรนวดบาหลี เป็นวัฒนธรรมของชาวบาหลี ที่มีการสืบถอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ทำให้การเรียนนวดแบบนี้จะยังคงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน และสำหรับหลักสูตรการสอนนวดนี้ จะเป็นการสอนนวดโดยวิธี ออกแรงนวดมาจากด้านใน ของตัวผู้นวด รวมไปถึง การสอนเทคนิคการบีบนวด การกดรีดนวด การใข้ มือและนิ้วมือกดกระตุ้น ที่กล้ามเนื้อตามจุดต่างๆของร่างกาย และการนวดบาหลีนี้มักจะไม่ใช้น้ำมันในการนวดถูกตัวให้กับลูกค้า และผลประโยชน์หลังจากการนวด ผู้ถูกนวด จะบรรเทาอาการเครียดลงได้เป็นอย่างดี ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย สดใสมากขึ้น

หลักสูตรนวดบาหลี
หลักสูตรนวดบาหลี เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากร้านสปาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันตามโรงแรม รีสอร์ทหรือร้านสปาในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศ มักมีการออกแบบภายในร้านสปาของตนเอง เป็นแนวดีไซน์บาหลี ทำให้ลูกค้ามีความต้องการอยากให้มีการนวดสไตล์บาหลีไปด้วย เพื่อที่จะได้เข้ากับบรรยากาศของแต่ละร้านสปา หลักสูตรนวดบาหลีเป็นหลักสูตรการนวดที่จะประยุกต์การใช้น้ำมันเข้ามาเสริมหรือบำบัดในการนวด โดยลักษณะของการนวดบาหลีจะเป็นการรีดเส้น กดลึกลงไปจนถึงเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ ออกแรงนวดมาจากด้านในของตัวผู้นวด รวมไปถึงการสอนเทคนิคการบีบนวด การใช้มือและนิ้วมือกดกระตุ้น ที่กล้ามเนื้อตามจุดต่างๆของร่างกาย ประโยชน์ของการนวดบาหลีก็เพื่อคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดล้าของร่างกาย ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดมาจากความเครียดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน หลักสูตรการนวดบาลหลี มีระยะเวลาในการเรียนการสอนโดยประมาณถึง 60 ชั่วโมง ซึ่งด้วยจำนวนชั่วโมงที่มากจะทำให้ผู้ที่สนใจเรียนนวดในหลักสูตรนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างอัดแน่น รวมทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการนวดอีกด้วย หลังจากจบการเรียนนวดกับสถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์ไปแล้ว ก็จะสามารถหางานทำและประกอบอาชีพได้อย่างผู้เชี่ยวชาญแน่นอน และที่สำคัญหลักสูตรนวดบาหลีถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวบาหลีที่มีการสืบถอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหาที่เรียนนวดในหลักสูตรนี้ค่อนข้างยาก ทางสถาบันบ้านสมุนไพรใบมินท์จึงได้เปิดหลักสูตรนวดบาหลีขึ้นมา