การนวดแผนไทย ศาสตร์การนวดที่อยู่คู่คนไทยมาแสนนาน และเป็นมรดกตกทอด รุ่นสู่รุ่น

การนวดแผนไทย ศาสตร์การนวดที่อยู่คนไทยมาแสนนาน

การนวดแผนไทยนั้นอยู่คู่กับเมืองไทยมานานนับตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีพระสงฆ์เป็นคนนำเข้ามาจากประเทศจีน โดยเราได้ค้นพบหลักฐานศิลาจารึกที่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทยมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนราม ซึ่งการนวดแผนไทยก็ได้สืบทอดต่อกัน จากรุ่นต่อรุ่น โดยมีการถ่ายทอดจากอาจารย์และศิษย์ ช่วยสืบสานเรื่องราวๆพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ ซึ่งก็แล้วแต่ความรู้ความสามารถของอาจารย์ท่านนั้นๆในการสอน

การนวดแผนไทยในสมัยอยุธยานั้น เป็นที่รุ่งเรืองและนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยได้มีการบันทึกเรื่องราวของการนวดแผนไทยลงในจดหมายเหตุที่ราชทูตจากฝรั่งเศส บันทึกลงไปว่า “ในกรุงสยาม นั้น ถ้ามีใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มทำเส้นสายยืด โดยผู้ชำนาญทางนี้ ขึ้นไปบนร่างกายคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ”

การนวดแผนไทยยังคงความนิยมและสืบทอดมาเรื่อยๆจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งด้วยความปรีชาสามารถและมองการณ์ไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงได้ทรงโปรดให้มีการจัดปั้นรูปฤาษีดัดตนและจารึกหลักสูตรและภาพวิชาศาสตร์การนวดแผนไทยลงในแผ่นหินอ่อน จัดตั้งไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อที่จะได้ให้ความรู้แด่คนรุ่นหลังและประชาชนในขณะนั้น ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงโปรดให้มีการบูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครั้งในการหล่อรูปฤาษีและรวบรวมหลักสูตรการนวดต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนโดยทั่วกัน

เรียกได้ว่าการนวดแผนไทยนั้นได้อยู่คู่มากับเมืองไทยมานานแสนนาน รวมถึงได้รับพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้นำมาสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับร่างกายและจิตใจของคนไทยด้วยหลักสูตรแบบไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียว