ข้อควรระวังในการนวดน้ำมันหอมระเหย

ข้อควรระวังในการนวดน้ำมันหอมระเหย
การนวดอโรม่านั้น จะเป็นการนวดโดยการรีดเส้นโดยจะมีการนำเอาน้ำมันหอมระเหยมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการให้บริการและอุปกรณ์สำหรับ การนวดนี้ก็จะเป็นเตียงสำหรับนวดน้ำมันหรือเตียงสปา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ของการนวดแต่ละประเภท เมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการนวดน้ำมันแล้ว ผู้นวดควรจะรู้ในข้อควรระวังในการนวดน้ำมันการใช้น้ำมันหอมระเหยสำหรับสุคนธบำบัดนั้นเราต้องมีการเรียนศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียดก่อนเพราะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการใช้ที่ง่ายแต่ก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เราควรทราบและพึงระวังเช่นควรเจือจางน้ำมันหอมระเหย สามารถหาความรู้ได้จากโรงเรียนสอนนวด ก่อนใช้เนื่องจากน้ำมันหอมระเหยที่เข้มข้นอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้และไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยสัมผัสบริเวณขอบตาและผิวหนังที่บาง น้ำมันหอมระเหยบางชนิดเหนี่ยวนำให้ผิวหนังมีความไวต่อแสงเช่นน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันผิวส้มดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงหลังจากการใช้น้ำมันเหล่านี้อย่างน้อยเป็นเวลา 4 ชั่วโมงเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้