อาการปวดตามกล้ามเนื้อเกิดจากอะได้บ้าง

อาการปวดตามกล้ามเนื้อเกิดจากอะได้บ้าง
อาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ไม่สามารถบำบัดด้วยยาให้หายได้แต่สามารถรักษาด้วยการนวดแบบศาสตร์โบราณที่สืบทอดต่อกันมา ด้วยการบีบ การนวด วิชาการบีบการนวดและการประคบนี้ เป็นวิชาการแพทย์อย่างหนึ่ง ในปัจจุบันการนวดที่มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดสอนโดยสถาบันสอนนวดทั้งในของภาครัฐและเอกชนและการนวดสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เน้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นเบาะรองนวด เตียงนวดต่างๆ แต่ในปัจจุบันวิธีการอำนวยความสะดวกในการนวดมีการพัฒนาขึ้นมาก มีการใช้อุปกรณ์นวดไทยเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดไทย เตียงนวดไทย เก้าอี้นวดฝ่าเท้าเตียงนวดน้ำมันหรือสปาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอื่นๆอีกเช่นตู้อบสมุนไพร เป็นต้น ในปัจจุบันจึงมีการแข่งขันสูงทางธุรกิจร้านนวดและสปาเกิดขึ้นมากมายค่ะ