หลักการกำหนด เอกลักษณ์ของสปาไทย ลูกค้าทุกคนเมื่อเดินเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้

หลักการกำหนด เอกลักษณ์ของสปาไทย ลูกค้าทุกคนเมื่อเดินเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้

สปาไทยอาศัยการสัมผัสทั้ง 5 ที่ลูกค้าทุกคนเมื่อเดินเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้ และพิจารณาถึงรายละเอียด ของรูปแบบสินค้าและบริการ ที่จะสามารถสร้างเอกลักษณ์สปาไทยได้ โดยการพิจารณาเน้นถึงการสื่อความเป็นไทยได้แก่

  1. รูป รวมความหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา สามารถขยายความออกได้เป็นข้อๆดังนี้

– รูปแบบสถานที่ หรืออาคาร ที่มองเห็นได้ภายนอกซึ่งเป็น สิ่งที่สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้บริการ

– การตกแต่งสวนหรือ สร้างเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือการตกแต่งโดยใช้ไม้โบราณของไทยและหาแนวรูปปั้นที่สอดคล้องกับความเชื่อแบบไทยระดับ

– การตกแต่งภายใน เป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการดำรงอยู่ของธุรกิจนี้เพราะลูกค้าต้องใช้เวลาอยู่ในสปาประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมง และการตกแต่งภายในสะท้อนเอกลักษณ์ของสปาไทยและแนวความคิดของผู้ดำเนินธุรกิจนั้นๆด้วย

– เครื่องแบบพนักงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์แบบไทยโดยนำลวดลายแบบไทยๆมาผสมผสานกับพากย์ไทย และจำเป็นต้องรัดกุมสุภาพ ดูสวยงามและคล่องตัวในการทำงาน

  1. รส หมายถึงรสชาติและประโยชน์ของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบไทยๆที่จัดไว้บริการสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานสปา เพื่อมุ่งประโยชน์เพื่อบำรุงสุขภาพและความงดงามเปลล่งปลั่งของผิวพรรณ
  2. กลิ่น หมายความถึงการใช้ศาสตร์และศิลปะแห่งพันธะบำบัด อโรมาเทอราปี ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ และบำบัดรักษาร่างกายจิตใจอารมณ์ของมนุษย์ด้วยกลิ่นน้ำหอมและน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรไทย กลิ่นหอมที่ได้จากสัตว์
  3. ดนตรีไทยมีความไพเราะ ด้วยเสียงของดนตรีเครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ดนตรีไทยที่ใช้บรรเลงในสปาไทยควรเป็นดนตรีของแต่ละภาค  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกลมกลืน กับท่วงทำนอง
  4. สัมผัสหมายถึงสัมผัสจากมือในการให้บริการนวด การทำทรีทเม้นต่างๆโดยถ่ายทอดความอ่อนโยนแบบไทย การใช้ลีลาและท่าทางตามศาสตร์ศิลปะและมารยาทของผู้บริการด้วย

เนื่องจากสปาในปัจจุบันมีความหมายกว้างมาก โดยรวมถึงกิจกรรมและบริการอื่นๆ ที่ผ่อนคลาย ร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความมีสุขภาพที่ดี จึงทำให้เกิดบริการต่อเนื่องหลายประเภทซึ่งถือเป็นกิจกรรม เสริมของสปา อันได้แก่ เสริมสวย ทำสปาผม สปามือ สปาเท้า การล้างพิษ ฯลฯ  สปาไทยช่วยทำให้ผู้บริโภครู้จักและคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การสนับสนุน ธุรกิจสปาไทย ในอีกทางหนึ่งจึงเป็นการส่งเสริมธุรกิจบริการและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ต้องการของ ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรการเรียนนวดสปา และความสวยความงามต่างๆ การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง สิ่งทอเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สปาในการเปิดร้านทำธุรกิจสปา การรับตกแต่งสถานที่  เป็นต้น