การนวดในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

การนวดในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ

หมายถึงเมื่อเราหายจากโรคหรืออาการที่เป็นอยู่นั้นเราสามารถใช้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่คนพิการหรือผู้ที่เคยเป็นโรคเรื้อรังเพราะว่าการนวดนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อที่อย่างทำงานในระบบต่างๆของร่างกายนั้น ช่วยให้ระบบไหลเวียนดี และฟื้นฟูเข้าสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น ทำให้ใช้ชีวิตในประจำวันและดีขึ้นรวมไปถึงลดความเมื่อยล้าจากการที่จะต้องเรียนนวด ใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งมากกว่าปกติ เพราะการนวดช่วยให้เกิดความรู้สึกบริเวณผิวหนังข้อต่อ กระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดฟื้นฟูกลับมาเร็วขึ้นกว่าเดิม ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางส่วนที่การนวดเพื่อสุขภาพจะส่งผลให้เห็น ได้ชัดเจน หาก การนวดได้อย่างถูกต้องและกับหมอนวดที่ผ่านการอบรมเรียนนวดแบบถูกต้อง รู้เทคนิคการนวดที่ถูกต้อง รวมไปถึงข้อห้ามต่างๆในการนวดและมารยาทที่เหมาะสม หมอนวดก็มีส่วนสำคัญในบทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้คน เป็นอย่างมาก จึงทำให้การนวดเพื่อสุขภาพ เป็นที่รู้จักและที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีหลายสถาบันทีีมีการเรียนนวด สอนในด้านการนวดโดยเฉพาะค่ะ

โทรสอบถามได้ที่  020627711