อุปกรณ์ประดับตกแต่งในร้านนวด

อุปกรณ์ประดับตกแต่งในร้านนวดและทำเป็นปลอกหมอนการแต่งกายผู้ใช้บริการแต่งกายสะดวกต่อการ เข้ารับบริการมีสุภาพเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับแต่งกายด้วยผ้าถุงฝ้ายอีสาน. ด้านรสจะเป็นรสจากเครื่องดื่มใช้เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรฝางแดง ด้านกลิ่นเหม็นกลิ่นของผลิตภัณฑ์ใช้กลิ่นขิงและตะไคร้กลิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศใช้กลิ่นดอกกระดังงาค่ะ  ด้านเสียงจะเป็นเสียงของบรรยากาศใช้เพลงไทยบรรเลงเสียงประกอบการให้บริการใช้เสียงดนตรีและเสียงจากธรรมชาติเรียนนวด  และด้านสัมผัสนั้นจะกลายเป็นการให้บริการด้านการนวดนวดแบบไทยร่วมกับการนวดเส้นการนวดประคบสมุนไพรการอบใช้สมุนไพรด้วยตู้อบสมุนไพรการขัดใช้การสคับข้าวหอมมะลิการต้อนรับตามประเพณีวัฒนธรรมของไทยแต่ละภาคจึงนิยมยอดการไหว้การสวัสดีสืบภาษาด้วยภาษากลางหากลูกค้าสนิทคุณเคยพนักงานอาจผู้โดยสารได้ด้วยค่ะ  ความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็น