วัตถุประสงค์ในการสอนนวดไทย สปา สร้างงาน สร้างอาชีพ และ อนุรักษ์ศาสตร์การนวดไทยที่มีมาแต่โบราณ

วัตถุประสงค์ในการสอนนวดไทย สปา สร้างงาน สร้างอาชีพ และ อนุรักษ์ศาสตร์การนวดไทยที่มีมาแต่โบราณ

ศาสตร์การนวดไทยนั้นมีมานานมากซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางและมีสถาบันเปิดอบรมจำนวนมาก นอกจากนี้การนวดไทยยังถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับมวยไทยคือเราสามารถเรียกได้ว่า นวดแผนไทยเป็น มรดก ทางความรู้ของประเทศไทยได้เลย ทั้งในเรื่องสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องการนวดไทย นวดน้ำมันของไทย หรือนวดประคบสมุนไพร และการกดจุดแก้อาการ เป็นต้น ทำให้ วิชาการนวดของไทยมีชื่อเสียงที่ดีในระดับโลก

วัตถุประสงค์ในการ เปิดสอนวิชาชีพ การนวด แผนไทย และ สปา  การนวดแบบต่างๆ

  1. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานoo
  2. เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม
  4. เพื่อผลิต บุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพ ให้เป็น ที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในการ เปิดสอนวิชาชีพ การนวด แผนไทยและ การนวด แบบต่างๆ

ด้วยความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมากทำให้ BSA MASSAGE สมาคมสงเสริมการเรียนนวด สปา ครบวงจร มีหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนรู้ครอบคลุมทุกหลักสูตร  เรียนรู้การนวดในทุกหลักสูตรอย่างครบวงจร การเรียนการสอนนั้นทาง B.S.A. นั้นได้มอบทักษะความรู้ความชำนาญในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องการนวดหรือแม้กระทั่งเทคนิควิธีการปฏิบัติตัวเมื่อนวดให้ลกค้าหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเชื้อชาติที่มีความสำคัญในเรื่องการนวดต่างกันออกไป ทาง BSA massage ได้รับความไว้ใจมายาวนานจากนักเรียนของเราที่จบออกไปล้วนแล้วแต่สามารถถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและบางคนก็ยังสามารถนำไเปิดร้านเป็นของตัวเองได้ นอกจากจะสอนนวดแล้วในเรื่องการเปิดร้านสปา เปิดร้านนวดต่างๆ เราก็พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือหรือ อุปกรณ์สปาแบบครบครัน ท่านสามารถที่จะเลือกเรียนเฉพาะด้าน หรือเรียนจากโปรโมชั่นหลักสูตรที่เราได้ทำไว้ให้ก็สามารถทำได้ เพียงสมัครลงทะเบียนเรียนแล้ว ก็สามารถเข้าเรียนได้ทันที ไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียน