สาเหตุจำเป็นที่ผู้ให้บริการด้านนวดเพื่อสุขภาพ ต้องผ่านการอบรมเรียนนวด

สาเหตุจำเป็นที่ผู้ให้บริการด้านนวดเพื่อสุขภาพ ต้องผ่านการอบรมเรียนนวด

หลักพื้นฐานในการนวดแผนไทยสิ่งสำคัญที่หมอนวดจะต้องมีความรู้ในด้านของกายวิภาคศาสตร์กายวิภาคศาสตร์หมายถึงต้องรู้ว่ารูปร่างหน้าตาและตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าหากไม่รู้ก็อาจทำให้การนวดอาจเกิดความผิดพลาดเป็นอันตรายได้และในด้านของสรีรวิทยาต้องรู้หน้าที่ของอวัยวะต่างๆว่าทำงานได้แค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะข้อต่อและกล้ามเนื้อการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสภาพและหน้าที่ของระบบต่างๆจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราปฏิบัติ ต่อร่างกายตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพื่อการศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายแต่ละส่วนเราจึงต้องแบ่งร่างกายเป็นระบบตามที่มีในหลักสูตรการเรียนนวดและระบบที่เกี่ยวกับการนวดได้แก่ระบบกระดูกระบบข้อต่อกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบการไหลเวียนเลือดรวมทั้งระบบการหายใจ

หลายครั้งที่หมอนวดต้องเจอปัญหาและคำถามที่ว่าต้องนวดกี่ครั้งจึงจะหายถ้าหากผู้นวดวิเคราะห์โรคได้อย่างถ่องแท้แล้วว่าคนไข้เป็นโรคอะไรมีอาการอย่างไร รุนแรงแค่ไหนผู้นวดที่ชำนาญจะควรจะนวดกี่ครั้งและใช้เวลานานสักเท่าใดจึงจะหายหรือทุเลามากน้อยเพียงใด  เพื่อจะได้บอกให้ผู้ถูกนวดทราบได้โดยประมาณการจะกำหนดให้แน่นอนตายตัวว่าจะต้องหายร้อยเปอร์เซ็นต์ใน 3 ครั้ง 5 ครั้งนั้นนับเป็นความผิดพลาดอย่างมากเพราะการหายป่วยหรือ การปวดเมื่อยนั้นมักจะมีปัจจัยมากมายมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งในฝ่ายผู้ถูกนวดและฝ่ายผู้นวดเองควรแนะนำให้ผู้รับ บริการนวดไม่ทราบว่า การนวดทุก วันในระยะ แรกผ่านทุกวันเป็นระยะเวลานานอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นเหตุการณ์ระบมหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อ การเว้นระยะเวลาการนวดนานเกินไปผลดีที่ผู้ถูกนวดจะได้รับอาจจะไม่ติดต่อกันอาจทำให้เสียผลดีในการรักษาได้เพราะในบางโรคต้องนวดทุกวันในระยะแรกจากนั้นจึงเว้นไปนวดทุก 2-3 วัน

สำหรับผู้ที่ให้บริการนวดนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องผ่านการฝึกอบรมการเรียนนวดแบบถูกต้อง เพื่อจะได้ ให้บริการเพื่อสุขภาพต่อลูกค้าได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะ

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา  พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด” •เบอร์ : 080-4456090

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.training-spa.com

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/