ผู้ที่ไม่เคยนวดมาก่อนหรือไม่มีพื้นฐานเลยควรรู้วิธีการดังนี้

ไม่เคยนวดเลยจะจะทำได้ไหมคะ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยนวดไทยมาก่อนหรือเรียนนวดในการนวดครั้งแรกๆ อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจ กล้าๆ กลัวๆ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็ง ทำให้ไม่ผ่อนคลายขณะถูกนวด อาจจะปวดยอกตามมาได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้ประจำ ไม่ต้องกังวล เพราะอาการต่างๆ เหล่านี้มักจะหายไปใน 1-3 วัน และจะรู้สึกสบายหายปวดเมื่อยตามมา แต่หากอาการปวดไม่หายหรือปวดมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์   การนวดบำบัดหรือการนวดผ่อนคลายบางครั้งอาจจะดูเหมือนว่าไม่มีความเสี่ยงร้ายแรงใดๆหากผู้ที่เข้ารับการนวดได้รับการดูแลจากผู้นวดที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนนวดไทยและฝึกฝนในแนวทางที่ถูกต้อง รู้ข้อห้ามและข้อควรระวังที่เหมาะสมโดยการปฏิบัติควรระมัดระวังและสังเกตกรณีของผู้เข้ารับบริการว่ามีความเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใดเคยมีประวัติหรือผลข้างเคียงจากการนวดทั้งการบำบัดและการนวดเพื่อการผ่อนคลายหรือไม่ทั้งนี้รวมไปถึงอาการ ปวดต่างๆ