การนวดแผนไทยนั้นเบื้องต้นผู้นวดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับท่านวดต่างๆไหม

การนวดแผนไทยนั้นเบื้องต้นผู้นวดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับท่านวดต่างๆไหมคะ

การนวดแผนไทยนั้นเบื้องต้นผู้นวดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับท่านวดต่างๆรวมไปถึงหลักการของระบบสรีระในร่างกายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนวดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนทำการนวดก็คือการเช็คอาการของผู้มารับบริการนวดเรียนนวดหรือเป็นการตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้นที่หมอนวดไทยควรรู้ เบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. การซักถามอาการผู้มารับบริการ

– ซักถามอาการหลัก เช่น มีอาการปวด แบบไหน ปวดเสียวร้าวหรือว่าปวดเสียดขัด และซักถามตำแหน่งบริเวณที่ปวด

–  สถานการณ์อื่นๆร่วมด้วย เช่น อาการท้องผูกหรือท้องอืด

– ซักถามประวัติส่วนตัว เช่น ไปทำอะไรมา ที่เป็นสาเหตุของอาการต่างๆ

  1. การสังเกตจากลักษณะภายนอก

–  ดูลักษณะภายนอกร่างกายทั่วไปเช่น ขาโก่ง หลังค่อมหรือรูปร่างอ้วน

– ดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ลักษณะการเดิน การนั่ง รวมถึงการเอี้ยวตัวต่างๆ

– ดูบริเวณที่มีอากาศปวด เช่น  ลักษณะบวมแดงหรือ เนื้อลีบ

– ดูการหายใจของลูกค้าเช่นหายใจหอบ หรือ ติดขัด

  1. การฟัง ฟังการหายใจ เช่น การหายใจเสียงดัง ฟังการพูดเช่นการพูดเบาพูดดังหรือพูดไม่ชัด
  2. การสัมผัสร่างกาย การจับชีพจรการตรวจความร้อนอุณหภูมิของร่างกาย