การกดจุดช่วยอาการต่างๆได้ที่ไม่ต้องไปพบแพท

การกดจุดช่วยอาการต่างๆได้ที่ไม่ต้องไปพบแพทย์

การกดจุดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ทั้งนี้ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไปนะคะจุดที่ 1 บริเวณกลางของกลางทั้งสองข้างให้กัดฟันจุดดังกล่าวจะอยู่ตรงรอยนูนขึ้นของกล้ามเนื้อตรงแก้มทั้งสองข้างโดยใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้กดไว้ประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ 2 จุดอยู่บริเวณง่ามนิ้วของนิ้วโป้งและนิ้วชี้โดยใช้เส้นแบ่งข้อนิ้วของนิ้วโป้งอีกข้างทาบลงบริเวณง่ามนิ้วของนิ้วโป้งและนิ้วชี้บริเวณนิ้วโป้งข้างที่ทาบลงคือจุดที่พอดีโดยจะกดทั้ง 2 ข้างข้างละประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะ หลักสำคัญของการเรียนนวดนวดกดจุดขั้นพื้นฐานนี้จะต้องใช้เบาะนวดไทย หรือเก้าอี้นวดเท้าในการนวดครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ถูกนวดนั้นได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นค่ะ