การเว้นระยะเวลาการนวดนานเกินไปผลดีที่ผู้ถูกนวดเสียผลดีในการรักษาได้

การเว้นระยะเวลาการนวดนานเกินไปผลดีที่ผู้ถูกนวดเสียผลดีในการรักษาได้

ปัญหาหลายครั้งที่หมอนวดต้องเจอและคำถามที่ว่าต้องนวดกี่ครั้งจึงจะหายถ้าหากผู้นวดวิเคราะห์โรคได้อย่างถ่องแท้แล้วว่าคนไข้เป็นโรคอะไรมีอาการอย่างไรฝุ่นแรงแค่ไหนผู้นวดที่ชำนาญจะบอกได้คร่าวๆว่าควรจะนวดกี่ครั้งและใช้เวลานานสักเท่าใดจึงจะหายหรือทุเลามากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้บอกให้ผู้ถูกนวดทราบได้โดยประมาณการจะกำหนดให้แน่นอนตายตัวว่าจะต้องหายร้อยเปอร์เซ็นต์ใน 3 ครั้ง 5 ครั้งนั้นนับเป็นความผิดพลาดอย่างมากเพราะการหายป่วยหรือ การปวดเมื่อยนั้นมักจะมีปัจจัยมากมายมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งในฝ่ายผู้ถูกนวดและฝ่ายผู้นวดเองควรแนะนำให้ผู้รับ บริการนวดไม่ทราบว่าเรียนนวด การนวดทุก วันในระยะ แรกผ่านทุกวันเป็นระยะเวลานานอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นเหตุการณ์ระบมหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อ การเว้นระยะเวลาการนวดนานเกินไปผลดีที่ผู้ถูกนวดจะได้รับอาจจะไม่ติดต่อกันอาจทำให้เสียผลดีในการรักษาได้เพราะในบางโรคต้องนวดทุกวันในระยะแรกจากนั้นจึงเว้นไปนวดทุก 2-3 วัน