ประวัติความเป็นมาของสปาโดยสังเขป

ประวัติความเป็นมาของสปาโดยสังเขป

สปามีวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมันที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยการชำระล้างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยน้ำโดยมีการนำศาสตร์ของอโรม่าเธอราพีใช้บำบัดสุขภาพแบบองค์เรียนนวดรวมถือได้ว่าชาวโรมันเป็นผู้ที่มีรสนิยมในการใช้ชีวิตอย่างมากการอาบน้ำพุร้อนถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะทั้งการอ่านทำความสะอาดร่างกายแล้วยังใช้ดูแลสุขภาพได้อีกด้วยการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มชนชั้นสูงเป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างแพร่หลายคำว่าสปา ถือว่าก่อกำเนิดเราศตวรรษที่ 17 จากเมืองเล็กๆ ในประเทศเบลเยียมที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเทือกเขาแห่งอาร์เดนเนส ที่มีน้ำพุร้อนใช้ในการดูแลสุขภาพเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า Gem of the Ardennes การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงการทำสมาธิการฝึกลมหายใจการออกกำลังกายวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดระดับความเครียดได้ สำหรับประเทศไทยจุดเด่นอยู่ที่การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะการนวดที่มีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ขุดพบที่ป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยรวมถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการแพทย์แผนไทยเจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะการนวดไทยเมื่อก่อน จะมีลักษณะการนวดที่เป็นการนวดบนเตียงนวดไทย