แพทย์แผนไทยถือเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วย

แพทย์แผนไทยถือเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วย

แพทย์แผนไทยถือเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มองว่าการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันอาจมีผลข้างเคียงจากสารตกค้างที่เข้าไปสะสมในร่างกายเนื่องจากการผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นกระบวนการทางเคมีซึ่งอาจมีสารบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่นสเตียรอยด์เรียนนวด หากสะสมในร่างกายมากๆจะทำให้เกิดอาการบวมความดันโลหิตสูงติดเชื้อง่ายๆเนื้ออ่อนแรงนอกจากนั้นการผลิตยาสมุนไพรในปัจจุบันยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบของยาเม็ดและแคปซูลซึ่งสะดวกในการรับประทานเองด้วยค่ะ นอกจากเรื่องของอาหารแล้วยังให้คนไข้ออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นท่าฤาษีดัดตนเล่นโยคะแบบง่ายๆนะคะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงให้คนไข้นั่งสมาธิซึ่งเรียกว่าสมาธิบำบัดและสวดมนต์ซึ่งเรียกว่ามนตราบำบัดนั่นเองค่ะเนื่องจากในการวิจัยพบว่าการทำสมาธิจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดลดลงได้นะคะอีกทั้งไม่ใช่เฉพาะแค่จิตใจของคนไข้นะคะยังดูแลไปถึงจิตใจของญาติด้วยเพราะแน่นอนว่าเมื่อคนในครอบครัวป่วยและญาติก็จะเกิดความเครียด จึงจำเป็นต้องให้ญาติมานั่งสมาธิด้วยเพราะเมื่อย่อยมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตของคนไข้ก็จะดีตามไปด้วยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้น อุปกรณ์สปาก็มีความจำเป็นต่อการนวดทุกครั้ง