การกดจุด ธรรมชาติบำบัดเพียงใช้ปลายนิ้วกดอย่างถูกต้อง ตามจุดต่าง ๆ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ได้

การกดจุด ธรรมชาติบำบัดเพียงใช้ปลายนิ้วกดอย่างถูกต้อง ตามจุดต่าง ๆ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ ได้

การกดจุด หมายถึง การใช้นิ้วมือกด ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Finger pressures คือ การกดสัมผัสด้วยนิ้วมือ ไม่ใช่การนวดถูซึ่งหมายถึงการ ใช้นิ้วมือทั้ง 5 รวมทั้งอุ้งมือฝ่ามือ ถูคลึงตามร่างกายและโดยทั่วไปการ นวดมักต้องทายาหรือทาครีมนวดตัว ไม่เช่นนั้นก็อาจมีการเจ็บปวดจาก การเสียดสีแต่การใช้นิ้วกดสัมผัสไม่ต้องทายา การกดจุดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาตัวเองตามวิธี ธรรมชาติบ าบัดเพียงใช้ปลายนิ้วและกดอย่างถูกต้อง ตามจุดต่าง ๆ สามารถรักษาเยียวยาอาการเจ็บป่วยไม่สบายและโรคต่างๆ ได้ การกดจุด นั้นเป็นศาสตร์ที่พัฒนามาจากเวชกรรมการฝังเข็มเรื่องของการ “กดจุด” นี้ เป็นศาสตร์ที่การแพทย์แผนโบราณของจีนได้คิดค้นขึ้นและก็ให้ผลดี แท้จริง ต่อร่างกายมนุษย์ จนแม้แต่การแพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลกต่างก็ ยอมรับ การกดจุดเป็นการกระตุ้นหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายด้วยวิธี ทางอย่าง ธรรมชาติ และสรรพคุณของการกดจุดสามารถระงับโรคต่างๆ ได้ดี จนร่างกายแข็งแรงและสุขภาพทางจิตใจก็แจ่มใสขึ้นไปด้วย การกด และกระตุ้นอย่างถูกต้อง

การกดจุดสัมพันธ์กับ เส้นลมปราณที่มีกระจายอยู่ทั่วร่างกาย แต่จะมี เส้นหลักเป็นเส้นสำคัญ 12 เส้น เส้นพิเศษ 8 เส้น ถ้าเส้นลมปราณ ติดขัด เนื่องจากกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง โครงสร้างกระดูไม่สมดุล ท า ให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้

ลักษณะของเส้นลมปราณ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ

จิง หมายถึง เส้นลมปราณหลัก มักทอดขนาดไปตามแกนของ ลำตัว ผ่านอวัยวะภายใน ผ่านหลัง ผ่านตามแขนขา มักอยู่ในส่วนลึก ของร่างกาย

เส้นจิง แบ่งเป็น 2 พวก

  1. เส้นจิงหลัง เป็นเส้นที่ติดต่อกับอวัยวะภายในโดยตรงมีทั้งหมด 12 เส้น วิ่งตามแขน 6 เส้น ขา 6 เส้น
  2. เส้นจิงพิเศษ เป็นเส้นที่ไม่มีการติดต่อกับอวัยวะภายในโดยตรง มีทั้งหมด 8 เส้น ทอดผ่านตามลำตัว และศีรษะ ทำหน้าทีเชื่อมโยงเส้นจิง หลัก ให้ติดต่อกันได้ เส้นจิงพิเศษที่สำคัญมี 2 เส้นคือ เส้นตู่ และเส้นเริ่น

ลั่ว หมายถึง เส้นลมปราณที่เป็นแขนงแตกออกกระจายออกไป คล้ายร่างแหทั่วไปในร่างกาย

เส้นลมปราณ ทอดยาวไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย เป็นเส้นทาง ล าเลียงพลังลมปราณ เลือด ของเหลวไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้ การทำงานของอวัยวะทุกส่วนอยู่ในภาวะสมดุล เส้นลมปราณมักแตก กิ่งก้านสาขาออกไปเชื่อมอวัยวะภายใน ภายนอก ประสารทสัมผัส และ ความรู้สึกเข้าด้วยกัน โยงใยอยู่ทั่วร่างกาย เพื่อความคุมการท างานของ ร่างกายเมื่อใดก็ตามที่เกิดการติดขัดในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งทำให้ พลังลมปราณ เลือดของเหลวต้องคั่งค้าง หยุดชะงัก ก็จะทำให้เกิด อาการเจ็บป่วยขึ้นได้ และในทางกลับกัน เมื่อเกิดโรคหรือประสบ อุบัติเหตุ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง โครงร่างของร่างกายขาดความสมดุลอาจ เพราะขาดการออกก าลังกาย ก็จะท าให้เส้นลมปราณติดขัดซึ่งมีผลต่อ การทำงานของอวัยวะต่างๆ  รถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้บรรดาเหล่าอวัยวะทุกส่วนทำงานกันได้อย่างสมบูรณ์

หากสนใจหรืออยากนวดพื้นฐาน กดจุด  แนะนำให้ไปเรียนนวดแบบถูกต้องตามมาตฐานการนวด จะทำให้เรารู้แนวทางมากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคงได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ