หลักสาขาวิชานวดไทย

หลักสาขาวิชานวดไทย

ตามหลักสาขาวิชานวดไทยนะคะ หัตถเวชกรรมไทยหรือที่เราเรียกว่าการนวดไทยนั้นเป็นศาสตร์และศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะคะที่สำคัญของหลักวิชาการแพทย์แผนไทยค่ะ ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้น การนวดไทยในปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะที่ผ่านการบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ของสัตว์  ทางการแพทย์ในระบบการแพทย์หรืออื่นด้วยค่ะ จนพัฒนามาเป็นการเรียนนวดไทย  ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับการยอมรับอย่างกล้องกว้างขวางในประเทศไทยและในระดับนานาชาติต่อไปค่ะ  การนวดไทยอาจจะแบ่งวัตถุประสงค์ได้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้นะคะ 1 ก็จะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและ 2 จะเป็นการนวดเพื่อรักษาค่ะซึ่งการนวดเพื่อผ่อนคลายนั้นเป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะส่วนการนวดเพื่อบำบัดรักษา นั้นจะเป็นการนวดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการบำบัดรักษาโรคนะคะหรือรักษาผู้ป่วยนั่นเองค่ะเช่นนวดแก้สะบักจมนวดแก้คอเคล็ด นอกจากนั้นแล้วการนวดไทยยังมีลีลาวิธีการนวดที่แตกต่างกันไปคือการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์ค่ะ

โทรสอบถามได้ที่  020627711