การกดจุดช่วยในอาการท้องผูก

การกดจุดช่วยในอาการท้องผูก

จุดอยู่ระดับเดียวกับสะดือ ห่างจากสะดือในแนวราบ 2 นิ้วหรือ 3 นิ้วมือ ใช้นิ้วโป้งกดทั้งสองข้างข้างละประมาณ 3-5 นาที จะกดค้างไว้หรือกดปล่อย-กดปล่อยก็ได้ หรือสามารถใช้ฝ่ามือลูบหมุนบริเวณหน้าท้องเรียนนวด โดยหมุนจากขวาไปซ้ายประมาณ 5-10 นาที  ทางเลือกหนื่งคือการนวดเพื่อสุขภาพ  เป็นการให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยบริการหลักที่จะเอาไว้ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพโดยอาจจะมีบริการเสริมอื่นๆประกอบด้วยเช่นการอบตัวสมุนไพรเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโยคะและการทำสมาธิการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ