ก่อนการทำการนวดต้องเช็คก่อนว่าผู้ถูกนวดมีอาการอะไรบ้าง

ก่อนการทำการนวดต้องเช็คก่อนว่าผู้ถูกนวดมีอาการอะไรบ้าง

ก่อนการทำการนวดต้องเช็คก่อนว่าผู้ถูกนวดนั้นต้องไม่มีไข้โดยเอาหลังมือแต่บริเวณหน้าผาก ของผู้มารับบริการนวดเรียนนวดเพราะผิวหนังบริเวณมือจะต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ 34 องศาดังนั้นหากรู้สึกว่าหน้าผากร้อนมากกว่าเมื่อเทียบกับหน้าผากของตนเองผู้ถูกนวดอาจจะมีไข้ได้จึงไม่ควรทำการนวดเพราะการนวดจะเป็นการกระตุ้นอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้นหากผู้นวดมีอาการไอและมีเสมหะก็ไม่ควรทำการนวดตามร่างกายแต่อาจจะช่วยตบหรือปรับบริเวณหลังช่วยให้เสมหะออกได้ดีขึ้นและพัฒนา ที่รองรับเสมหะนั้นควรมีฝาปิดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปในอากาศ

การเช็คชีพจรก่อนนวดควรจับชีพจรโดยวางนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางที่ชีพจรบริเวณข้อมือหรือบริเวณมุมคางเพื่อนับว่าชีพจรก่อนนวดและหลังนวดนั้นแตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดหากพบว่าชีพจรหลังการนวดน้ำเต้นเร็วขึ้นอาจมีความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะหัวใจแต่หากชีพจรเต้นช้าลงแสดงว่าการนวดนั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะโดยทั่วไปแล้วชีพจรจะเต้นเร็วกว่าเดิมประมาณ 10 ถึง 20 ครั้งเช่นจากปกติ 72 ครั้งต่อนาที อาจเต้นเร็วขึ้นไม่เกิน 90 ครั้งต่อนาทีภายหลังการนวดและสังเกตว่าผิวหนังจะมีความอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่เกินอุณภูมิของร่างกาย หากร้อนเกินไปแสดงว่าการนวดอาจมีความรุนแรงทำให้เกิดการอักเสบบริเวณนั้นได้