อวัยวะที่ใช้ในการนวดแผนไทย เทคนิคการนวดที่คนตัวเล็กสามารถนวดได้

 

   อวัยวะที่ใช้ในการนวดแผนไทย เทคนิคการนวดที่คนตัวเล็กสามารถนวดได้

อวัยวะที่ใช้นวดนั้น เป็นศาสตร์และศิลป์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ จากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด เมื่อมีการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วยตนเองหรือผู้อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้บีบนวดบริเวณดังกล่าวทำให้มีอาการดีขึ้นและผ่อนคลาย ในครั้งแรกๆก็ทำโดยไม่ได้ตั้งใจต่อมามีการสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุดมาหลายคน ความรู้ที่ได้จึงสะสมกับลักษณะง่ายๆโดยทั่วไป การนวดเป็นกลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่มีบทบาทที่ช่วยบำบัดรักษาอาการหรือโรคภัย บางอย่างด้วย มีการนวดแผนไทย อวัยวะที่ใช้ในการนวดนั้น สามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อได้หลายอย่างดังนี้

  1. การใช้มือ

– การใช้นิ้วมือเป็นการใช้ข้อกลางนิ้วหัวแม่มือกดนวด ไม่ใช่ปลายนิ้ว การวางนิ้วทั้งหมดลงบริเวณที่จะนวดเพื่อช่วยพยุงน้ำหนักของตัวผู้นวดไว้ส่วนใหญ่จุดที่นวดมักจะเป็น หรือร่องที่เข้ากันได้ดีกับนิ้วหัวแม่มือ

– การใช้ฝ่ามือ กดคลึงบริเวณเนื้ออ่อนที่ไม่สามารถจะใช้นิ้วกดได้ หรือใช้บีบกล้ามเนื้อโดยจับกล้ามเนื้อ

– การใช้สันมือเป็นการใช้สันมือออกแรงกดหรือคุณให้ลึกถึงกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไปมาหรือคลึงเป็นลักษณะวงกลมใช้สันมือสำหรับการทุบการสับ แรงกระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะ

– การใช้อุ้งมือเป็นการใช้คู่มือทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งดึงเพื่อยืดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ให้ยืดอกทางด้านขวางการดัด เพื่อให้ข้อต่อ ที่ติดกัน เคลื่อนไหวได้ตามปกติ

  1. การใช้ข้อศอก เป็นการใช้ศอกหรือคลึง บริเวณที่กล้ามเนื้อที่ใช้นิ้วมือกดไม่ถึง หรือบริเวณที่มีอาการปวดมาก และต้องการน้ำหนักในการกดแรงมาก เช่นบริเวณกล้ามเนื้อบ่า ฝ่าเท้าเป็นต้น

 

  1. การใช้เท้าเป็นการใช้เท้าเหยียบบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหนาหนาๆเช่นต้นขา ไม่ควรใช้เท้าเหยียบไปบนหลังถูกแม่อย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้กระดูกสันหลังหักได้หรือเกิดอันตรายต่ออวัยวะภายในได้

อวัยวะต่างๆ สามารถใช้ในการนวดนอกจากการใช้มืออย่างเดียว เป็นเทคนิคการทุ่นแรงของหมอนวด ในการเรียนนวดแผนไทยบางคนคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กหรือน้ำหนักน้อยคิดว่าไม่มีแรงในการนวด ในหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทยจะมีเทคนิคต่างๆ ในการ ใช้น้ำหนัก ในการนวดและอวัยวะที่ใช้นวด ทำให้คนตัวเล็กก็สามารถมีน้ำหนักมือและมีแรงนวดได้เช่นกันค่ะ