รูปแบบการนวดที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส

รูปแบบการนวดที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส
หลายคนเคยนวดเกือบทุกรูปแบบมาแล้ว แต่ศาสตร์วิธีการนวดนั้นมีหลายแขนง มีหลายประเภท ยิ่ง ณ ปัจจุบันมีการประยุกต์เข้าศาสตร์สมัยใหม่และเก่า รวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว  บทความนี้เราจึงขอนำเสนอรูปแบบการนวดที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส ดังต่อไปนี้
1 การนวดฝ่าเท้า เป็นการนวดที่เน้นตรงฝ่าเท้าที่เป็นเส้นปราสาทด้านร่างสุดของร่างกายผ่านส่วนต่างๆไปยังสมอง เท้าจะมีส่วนปราสาทที่สำคัญ เป็นส่วนปราสาทที่สามารถช่วยในระบบไหลเวียนไปยังอวัยวะในส่วนต่างๆได้ ทำให้สามารถกระตุ้นให้มีการขับถ่ายของเสียจากเชลล์ได้ และจะทำให้สามารถปรับสมดุลให้กับร่างกาย  นอกจากจะช่วยในส่วนของร่างกายแล้ว ยังช่วยในส่วนของสภาพจิตใจให้ได้ผ่อนคลาย
2 การนวดแบบไมเกรน หลายคนน่าจะรู้จักกับอาการไมเกรน เป็นอาการปวดหัวแบบสุด แบบทรมานจนไม่สามารถทำงานได้ การนวดแบบไมเกรนนี้จะมีจุดประสงค์ของการนวดเดียวก็คือ บรรเทาอากาศปวดหัวไมเกรน จะเป็นการนวดเฉพาะจุดตามจุดต่างๆของศีรษะ นอกจากจะทำให้หายปวดหัวแล้ว ยังช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจ
3 การนวดแบบสปอร์ท จะเป็นการนวดสำหรับนักกีฬาที่ออกกำลังกายหนัก จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดเมื่อยล้า บาดเจ็ด อักเสบ  มีจุดประสงค์การนวดที่เน้นตามจุดที่เมื่อยล้าของนักกีฬา ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นวดทั้งตัว กีฬาที่นิยมใช้การนวดแบบนี้ก็คือ นักกีฬาฟุตบอล นักวิ่ง นักบาส เทนนิส เป็นต้น
4 นวดประคบ จะเป็นการนวดที่ใช้อุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วยนั้นก็คือ ลูกประคบ ที่ใส่สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อ อาจจะผ่านกรรมวิธีการนึ่ง  การทำความร้อน เพื่อให้สรรพคุณของสมุนไพรเหล่านั้นไหลซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อร่างกาย การนวดแบบประคบจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายและคลายเส้นจะทำให้สบายทั้งร่างกายและจิตใจ
5 การนวดแบบสลายไขมัน  จะเป็นการนวดด้วยใช้น้ำมันเข้ามาช่วย จะนวดร่างกายทั้งตัวเพื่อทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย