ความแตกต่างของการทำสปาที่มีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพเหมือนๆกัน

ความแตกต่างของการทำสปาที่มีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพเหมือนๆกัน
สปา กลายเป็นธุรกิจที่กำลังเฟืองฟู ได้รับความนิยมในทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  สปาแต่ละที่จะมีรูปแบบการทำสปาที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำสปาด้วยวิธีต่างๆที่แตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพที่เหมือนๆกัน ดังต่อไปนี้
1 การฝึกจิตและสมาธิ (Autogenic Training and Meditation) จะอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้ระลึกถึงตัวเอง รู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเอง มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว  การฝึกจิตใจให้รู้สึกปล่อยวาง รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง เหมือนทำบ่อยๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ไม่ฟุ้งซ่าน ลดความเครียด และผ่อนคลาย
2 ดนตรีบำบัด(Music Therapy) ดนตรีเหมือนเป็นยาพิเศษชนิดหนึ่งที่จะให้เราผ่อนคลาย ฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ จะทำให้เกิดสมาธิ จะช่วยเพิ่มในการทำงานของสมอง สามารถเปลี่ยนแปลงการเต้นของชีพจรได้ ความตึงของกล้ามเนื้อ และรวมไปถึงการไหลเลือดของเลือด  ดนตรีที่นิยมนำมาเปิดให้คนที่เข้าสปาฟังก็คือ  ไทยเดิม คลาสสิก หรือ อาจจะเป็นการเล่นดนตรีสดก็ได้ ด้วยอนุภาพของดนตรีจึงมีการนำเอาดนตรีมาประยุกต์ในมีการใช้งานกับคนไข้อีกด้วย
3 บำบัดด้วยคลื่นแสง เป็นการใช้ทฤษฎีของแสงเข้ามาช่วย อย่างในประเทศอินเดียที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยกลั่นกรองด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย   และมีอีกหลายวิธีเกี่ยวกับการบำบัดแสงในสปา อาทิเช่น การบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรด ฟักบัวอาบน้ำที่มาพร้อมแสงสี การใช้ไฟหลายสีจะทำให้เราได้บำบัดอารมณ์ และรวมถึงการผ่อนคลายต่าง การได้เห็นแสงสี จะทำให้รู้สึกต่างออกไป ตัวอย่าง แสงสีเหลืองจะช่วยกระตุ้นความคิดในด้านความสร้างสรรค์ แสงสีแดง จะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา และรู้สึกสดชื่น
นี้ 3 วิธีการบำบัดในสปาที่จะมีให้บริการในธุรกิจของสปา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกจิตและสมาธิที่จะมุ่งเน้นให้เห็นตัวเอง รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง การใช้ดนตรีบำบัดจะช่วยให้ปรับอารมณ์ความรู้สึกทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และการบำบัดด้วยแสงสีจะช่วยให้กระตุ้นด้วยในเรื่องของความคิด  หากใครที่สนใจสามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือ สามารถบำบัดได้เลยทั้ง 3 รูปแบบ