ข้อควรรู้สำหรับคนที่ชอบนวด กับอาการไม่พึงประสงค์หลังการนวด

                      ข้อควรรู้สำหรับคนที่ชอบนวด กับอาการไม่พึงประสงค์หลังการนวด

อาการที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการนวด เกิดขึ้นได้จากสาเหตุทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เช่นถ้าผู้ให้บริการที่ขาดความชำนาญ ไม่ได้รับการฝึกอบรม เรียนนวดมาในวิธีการนวดนั้นๆ ไม่ทราบแน่ชัดหรือไม่ได้ซักประวัติว่าผู้รับบริการมีอาการข้อห้ามอื่นๆที่ไม่ควรนวดมาก่อนหรือไม่ อีกอย่างคือผู้นวดไม่ยอมลดน้ำหนักมือลงแม้ว่าผู้รับบริการจะแจ้งว่าเจ็บเกินทนแล้ว ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังการนวด สำหรับสาเหตุจากผู้รับบริการ ก็มาจากที่ ไม่เคยนวดเลยทำให้เกิดความวิตกกังวล เกร็งขณะนวดทำให้ไม่รู้สึกผ่อนคลาย หรือมานวดครั้งแรกไม่ได้รับการบอกรายละเอียดขั้นตอนการนวดเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมขณะนวดเช่น หากมีอาการเจ็บเกินทนควรรีบแจ้งผู้ ให้บริการนวดทันทีเพื่อลดแรงลง มีโรคหรือความผิดปกติอยู่โดยมิได้แจ้งผู้ให้บริการนวด ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังการนวดได้

อาการโดยทั่วไปที่ไม่พึงประสงค์หลังการนวดแบ่งได้ 2 ระดับ คือ

  1. ระดับไม่รุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้เป็นอาการที่สามารถหายเองได้ใน 2-3 วันไม่ต้องการการรักษาทางการแพทย์ที่ยุ่งยากมากนัก ผู้รับบริการสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้เช่น

-การถูกกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมากเกินไป เมื่อนวดบริเวณแนวกระดูกสันหลัง อาจมีความดันต่ำลง ขนลุก เหงื่อแตก ซึ่งถ้าเป็นบริเวณคอก็อาจมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดศีรษะหิวตาลายถ้าเกิดบริเวณเอวก็อาจเกิดความผิดปกติของประจำเดือนได้

– อาการระบม หรือรู้สึกไม่สบายตามร่างกาย จากกล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้อยเพราะ ผู้นวดลงแรงในการนวดมากเกินไป

  1. ระดับรุนแรง อาการแทรกซ้อนระดับนี้เป็นเหตุให้ผู้รับบริการเกิดความเจ็บป่วยถึงขั้นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีรายงานถึงความพิการ จนถึงเสียชีวิต แม้ว่าจะเกิดน้อยเพียง 1 ต่อ1- 1.5 ล้านคนก็ตาม

การนวดนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายดังกล่าวมาแล้วทั้งการผ่อนคลายร่างกายจิตใจบำบัดรักษาโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย อัมพฤกษ์ แต่ก็มีหลายกรณีที่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังนวด ดังนั้น จึงควรให้ผู้รับบริการที่สงสัยว่าอาจเกิดอันตรายจากการนวด ก่อนนวด ข้อควรเรียนรู้วิธีการคัดกรอง หรือข้อห้ามในการนวด เพื่อป้องกันตัวเองและเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัย ในการนวด ทั้งสองฝ่ายด้วย